Reverse Osmosis Membran Filtre Nasıl Çalışır

Posted by cansu 15/03/2017 0 Comment(s)
Ters Osmoz (Reverse Osmosis) Nedir?
Osmoz, suyun herhangi bir dış kuvvet olmaksızın yarı geçirgen bir zardan, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir. Ters Osmoz, yarı geçirgen membran kullanılarak sudan çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. Ters Osmoz sistemi çapraz akış filtrasyon prensibine göre çalışır.
 
Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara doğru itilir.
Membranlara doğru itilen ham suyun bir kısmı, yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karşı tarafına geçerken, besleme tarafında kalan kontsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır.
 
Ters osmoz  sistemleri çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. İçme suyu elde etmenin dışında atıksu arıtımı, endüstriyel amaçlı saf su üretimi, tuzlu sudan ya da deniz suyundan tuzun uzaklaştırılması sayılabilir.
 
Dünyada Kullanılan Teknoloji
Reverse Osmosis Teknolojisi Florida Üniversitesi’nden Prof.Charles Reid tarafından icat edilmiş, USA Navy ve Uzay Ajansı NASA’ nın yaptığı proje ve çalışmalar ile geliştirilmiştir. İçilemez nitelikteki tüm sulardan içme suyu üretimini sağlayan çağımızın en önemli buluşu Reverse Osmosis
teknolojisi kısa zamanda büyük bir hızla yaygınlaşmıştır.
 
Reverse Osmosis teknoloji ile içilemez nitelikteki Musluk suyundan, Nehir sularından, Kuyu Sularından ve Tuzlu Deniz Sularından içme suyu üretimi yapılmaktadır. Özellikle Amerika’da çok yaygın olarak kullanılan Reverse Osmosis Teknolojisi Suudi Arabistan, İsrail, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
 
Basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden daha küçük olan membran filtreden geçirilerek, ayrıştırılır. Membran Filtre modülünün; bir girişi, iki çıkışı bulunur. Basınç sayesinde membran gözeneklerinden geçebilen su, arıtılmış su çıkışından geçemeyen karışımlı su ise atık su çıkışından atılır. Bu işlem sırasında suda bulunan çözünmüş maddelerin %90’ından fazlası, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı, atık su ile dışarı atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir. Yani; gerçek su!.. Membran filtre 3 kat kompozit polyamid kumaştan oluşan, yarı geçirgen bir zardır. Bilinen en küçük virüs, membran gözeneğinden 20 kat daha büyüktür ve asla geçemez.

Leave a Comment

Loading...

E-Ticaret Sistemleri